Xổ số Chispazo Mexico

Xổ số của Uzbekistan và xổ số nước ngoài: giá vé, sự lưu hành, quy định, những thời điểm giảm giá

Xổ số "Superlotto 6 + 1" («Superlotto 6 + 1»)

Bán vé trực tuyến: không được thực hiện.

Giá vé (một vị trí): 3 000 tôi là.

Siêu giải thưởng: 1 000 000 000 tôi là.

Thanh toán Jackpot: được sản xuất sau các thủ tục chính thức.

Đang vẽ: được tổ chức 2 mỗi tuần một lần, vào thứ hai và thứ năm.

Quy tắc xổ số Superlotto 6 + 1:

Quả bóng rơi ra khỏi hai cuộn: từ đầu tiên, ban đầu nó ở đâu 40 những quả bóng, xuất hiện 6, từ thứ hai với 20 những quả bóng – một quả bóng. Quỹ giải thưởng được hình thành bằng một nửa tổng chi phí kết hợp của các vé đã bán.

Bàn thanh toán "Superlotto 6 + 1":

 • 5 000 tôi là – đoán 3 bóng từ trống xổ số đầu tiên và bóng từ trống thứ hai;
 • 50 000 tôi là – đoán 3 bóng từ trống xổ số đầu tiên và đoán bóng từ trống thứ hai;
 • 150 000 tôi là – đoán 4 bóng từ trống xổ số đầu tiên và bóng từ trống thứ hai;
 • 5 000 000 tôi là – đoán 4 bóng từ trống xổ số đầu tiên và đoán bóng từ trống thứ hai;

Giải thưởng của các hạng mục cao nhất (phân phối, ngoại trừ superprize, đồng đều cho tất cả các kết hợp chiến thắng trong lần rút thăm hiện tại ở ba loại):

 • đoán 5 bóng từ trống xổ số đầu tiên và bóng từ trống thứ hai;
 • giải độc đắc nhỏ – đoán 5 bóng từ trống xổ số đầu tiên và đoán bóng từ trống thứ hai;
 • giải độc đắc lớn – đoán 6 bóng từ trống xổ số đầu tiên và bóng từ trống thứ hai;
 • siêu giải thưởng – đoán 6 bóng từ trống xổ số đầu tiên và đoán bóng từ trống thứ hai;

Tham khảo lịch sử: buổi rút thăm đầu tiên đã được tổ chức 10 tháng 2 2020 của năm.

Xổ số "Omad Loto" ("Ôm lô tô")

Bán vé trực tuyến: không được thực hiện.

Giá vé (một vị trí): 3 000 tôi là (đến 15.10.2017 – 2 000 tôi là).

Giải độc đắc tối thiểu: hình thành dựa trên số lượng vé bán ra.

Jackpot tối đa: không bị hạn chế và tích lũy từ tuần hoàn sang tuần hoàn.

Rút thăm trúng thưởng tối đa: 1 167 221 550 tôi là (4 tháng Giêng 2020 của năm, ấn bản số 482).

Thanh toán Jackpot: được sản xuất sau các thủ tục chính thức.

Xác suất trúng giải độc đắc: 1 đến 376 992.

Đang vẽ: tổ chức mỗi tuần một lần, vào thứ bảy.

Quy tắc xổ số "Omad Loto":

Từ một cái trống với 36 bóng rơi ra ngẫu nhiên 5 những quả bóng. Vé xem như đã trúng thưởng, trong đó đã đoán đúng 3, 4 hoặc là 5 con số. Giải độc đắc được phân bổ đồng đều cho tất cả các vé, trong đó tất cả đều được đoán đúng 5 con số. Nếu chỉ có một vé như vậy, sau đó toàn bộ giải độc đắc được chuyển đến một người tham gia. Xổ số cung cấp khả năng của một trò chơi hệ thống, khi vé được đánh dấu từ 6 đến 10 con số, giá vé tăng.

Bảng phân phối tiền thắng "Omad Lotto" dưới dạng phần trăm quỹ giải thưởng:

 • 27% – đoán 3 biến cố;
 • 18% – đoán 4 biến cố;
 • 55% – giải độc đắc, đoán 5 những quả bóng.

Tham khảo lịch sử: lần rút thăm đầu tiên được tổ chức vào tháng 10 2010 của năm. Lễ bốc thăm được tổ chức vào Chủ nhật. Bắt đầu bằng 333 vòng tuần hoàn (tháng 2 2017 của năm) xổ số được tổ chức vào thứ bảy. Đến 15 Tháng Mười 2017 của năm, когда стоимость билета повысилась повысилась с 2 000 đến 3 000 tôi là, bảng phân phối tiền thắng trông như thế này:

 • 33% – đoán 3 biến cố;
 • 25% – đoán 4 biến cố;
 • 42% – giải độc đắc, đoán 5 những quả bóng.

Hệ thống chưa hoàn chỉnh

100% 2 – tại 2 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 3

Phòng: 7 – Vé: 3

Phòng: 8 – Vé: 4

Phòng: 9 – Vé: 5

Phòng: 10 – Vé: 6

Phòng: 11 – Vé: 7

Phòng: 12 – Vé: 9

Phòng: 13 – Vé: 10

Phòng: 14 – Vé: 12

Phòng: 15 – Vé: 13

Phòng: 16 – Vé: 15

Phòng: 17 – Vé: 16

Phòng: 18 – Vé: 18

Phòng: 19 – Vé: 19

Phòng: 20 – Vé: 21

Phòng: 21 – Vé: 21

Phòng: 22 – Vé: 27

Phòng: 23 – Vé: 28

Phòng: 24 – Vé: 30

Phòng: 25 – Vé: 30

Phòng: 26 – Vé: 37

Phòng: 27 – Vé: 38

Phòng: 28 – Vé: 40

Phòng: 29 – Vé: 43

Phòng: 30 – Vé: 48

Phòng: 31 – Vé: 50

Phòng: 32 – Vé: 52

Phòng: 33 – Vé: 55

Phòng: 34 – Vé: 62

Phòng: 35 – Vé: 63

Phòng: 36 – Vé: 66

Phòng: 37 – Vé: 68

Phòng: 38 – Vé: 76

Phòng: 39 – Vé: 78

Phòng: 40 – Vé: 82

Phòng: 41 – Vé: 82

Phòng: 42 – Vé: 93

Phòng: 43 – Vé: 95

Phòng: 44 – Vé: 99

Phòng: 45 – Vé: 99

100% 3 – tại 3 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 4

Phòng: 7 – Vé: 5

Phòng: 8 – Vé: 8

Phòng: 9 – Vé: 12

Phòng: 10 – Vé: 17

Phòng: 11 – Vé: 20

Phòng: 12 – Vé: 29

Phòng: 13 – Vé: 34

Phòng: 14 – Vé: 43

Phòng: 15 – Vé: 56

Phòng: 16 – Vé: 65

Phòng: 17 – Vé: 68

Phòng: 18 – Vé: 94

Phòng: 19 – Vé: 108

Phòng: 20 – Vé: 133

Phòng: 21 – Vé: 151

Phòng: 22 – Vé: 172

Phòng: 23 – Vé: 187

100% 4 – tại 4 đoán:

Phòng: 6 – Vé: 5

Phòng: 7 – Vé: 9

Phòng: 8 – Vé: 20

Phòng: 9 – Vé: 30

Phòng: 10 – Vé: 51

Phòng: 11 – Vé: 66

Phòng: 12 – Vé: 113

Phòng: 13 – Vé: 157

Người thắng cuộc

Ngày Người chiến thắng Giành chiến thắng tại máy đánh bạc
08.09.2020

Rijesh R.

91,21 EUR≈ 7 155,88 ₽
04.09.2020

SATHISHKUMAR S.

111,27 EUR≈ 8 729,69 ₽
30.08.2020

Simonida T.

102,35 EUR≈ 8 029,87 ₽
29.08.2020

Simonida T.

102,35 EUR≈ 8 029,87 ₽
19.08.2020

SATHISHKUMAR S.

91,22 EUR≈ 7 156,67 ₽
09.08.2020

Pedro Nuno F.

298,37 EUR≈ 23 408,62 ₽
14.03.2020

Friedrich R.

103,49 EUR≈ 8 119,31 ₽
12.03.2020

Hadnan A.

94,93 EUR≈ 7 447,73 ₽
24.02.2020

varsha w.

304,25 USD≈ 21 463,98 ₽
24.02.2020

HAKIM D..

113,37 EUR≈ 8 894,44 ₽
24.02.2020

Jitendra M.

123,07 USD≈ 8 682,24 ₽
08.12.2019

Markus B..

129,59 EUR≈ 10 166,98 ₽
30.11.2019

Hedwig D.

105,17 EUR≈ 8 251,11 ₽
27.11.2019

Victor L.

120,75 USD≈ 8 518,57 ₽
02.11.2019

Ruslan I.

119,57 EUR≈ 9 380,86 ₽
20.10.2019

Nataliia L.

130,82 EUR≈ 10 263,48 ₽
02.10.2019

Nataliia L.

449,28 EUR≈ 35 248,26 ₽
29.09.2019

mullapudiprasad m.

113,01 EUR≈ 8 866,20 ₽
25.09.2019

nadia và.

140,78 EUR≈ 11 044,90 ₽
11.09.2019

Reinhard P.

108,80 EUR≈ 8 535,90 ₽
24.06.2019

Konstantin A.

7 645,62 RUBL≈ 7 645,62 ₽
09.06.2019

Jose thiên thần C.

100,79 USD≈ 7 110,45 ₽
06.06.2019

Geoffrey C.

232,59 USD≈ 16 408,57 ₽
27.05.2019

Tanja D.

318,91 EUR≈ 25 020,08 ₽
14.05.2019

Hissa A.

353,97 USD≈ 24 971,59 ₽
14.05.2019

Hissa A.

229,20 USD≈ 16 169,41 ₽
13.05.2019

Hissa A.

353,97 USD≈ 24 971,59 ₽
01.01.1970

Friedrich R.

103,49 EUR≈ 8 119,31 ₽
01.01.1970

Vladimir K..

9 347,81 RUBL≈ 9 347,81 ₽

Rate article